Kompanjonavtal

Kompanionavtal är viktigt både i handels- och aktiebolag. Aktiebolagslagen och bolagsordningen sätter ramen för hur bolaget ska styras. Det är dock viktigt att tänka på att skriva ett avtal mellan aktieägarna i ett aktiebolag eftersom reglerna i aktiebolagslagen inte täcker parternas mellanhavande. Man kan reglera i avtalet vad som ska gälla om du och din kompanjon inte kommer överens, några viktiga punkter är sjukdom, vinstfördelning, värdering, ny aktieägare, avtalsbrott, obestånd, dödsfall, enskild egendom, bodelning, försäkring. För företagsformer se www.bolagsverket.se.