Rättsskydd eller rättshjälp

Rättsskydd

Huvudregeln är att du ska utnyttja rättskyddet i din försäkring, om du har en försäkring, när du behöver ekonomisk hjälp i en tvist. Om du har rättskydd då täcker det i regel 80% av de nödvändiga kostnader som kan uppstå  i anledning av tvisten, 20 % betalar du själv.  Rättskydd gäller både för enskilda och företagare.

Rättshjälp

Rättshjälp gäller först och främst privatpersoner. Då betalar staten dina rättegångskostnader om det är rimligt. Rättshjälp kan du ansöka om du har ett ekonomiskt underlag under 260 000 kr per år och ingen försäkring. Om det gäller tvist i familjemål behöver det finnas särskilda skäl.  Det är t.ex. när föräldrar inte kommer överens om barnets vårdnad, boende eller umgänge. Vid behov av rättskydd eller rättshjälp bistår jag dig med den hjälp du behöver.