Dödsfall

En fransman avlider i Sverige. Han efterlämnar tillgångar i Frankrike, USA och Thailand. Vilka lagar ska gälla? Vem ärver tillgångarna och kan man styra det i förväg vem som ska ärva? Vem hjälper dödsboet?