Fordringsrätt och bestridande av krav - bluffaktura

Har du en faktura som gäldenären (den som är betalningsskyldig) inte betalar trots att du har skickat en påminnelse? Då är det dags att skicka inkassokrav. Nästa steg efter inkassokrav är att borgenären (den som ska ha skuldbeloppet) ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogden. Detta kan du göra om fakturan inte har bestridits. Kronofogden förelägger gäldenären att betala skulden. Om gäldenären inte betalar kommer kronofogden att utfärda ett utslag som kan jämföras med en dom i tingsrätten. Om gäldenären bestrider kommer ärendet att lämnas till tingsrätten.

Detta kallas för en summarisk process. Uttrycket står för en förenklad, snabb och effektiv processform för att fastställa en betalningsskyldighet. Gäldenären ska, utan allt för stora kostnader och utan att behöva gå till domstol kunna erhålla bevis (utslag) för sin fordran.

Det kan också vara så att du vill bestrida ett krav som du har fått. Hur ska du gå till väga?
Inkassokravet kanske är felaktigt. Du kanske redan har betalat eller så kanske du inte har beställt varan eller tjänsten. Kravet kan vara preskriberat (så gammalt att kravet inte längre gäller). Du kan också ha fått en bluffaktura.Hur ska du gå tillväga med att bestrida kravet? Om du vill få kravet prövat i domstol hur gör du då? 

www.kronofogdemyndigheten.se