Sambor

Samboavtal

Sambor enligt sambolagen är man när man bor tillsammans i en parrelation och har ett gemensamt hushåll. Samboegendom är bostad och bohag som är köpt för gemensamt bruk. Bohag är till exempel möbler, hushållmaskiner, tv mm. Bil är inte samboegendom inte heller föremål för fritidsbruk. Enligt sambolagen delas samboegendomen lika oavsett vem har betalat. Om man inte vill att sambolagen ska gälla så kan man upprätta ett samboavtal. Parterna har frihet själva att bestämma vad som ska gälla i deras samboförhållande.Detta är speciellt viktigt när man äger olika mycket av samboegendomen.

Testamente

Sambolagen ger endast skydd vad gäller separation Vid dödsfall ärver sambor inte varandra. Det är viktigt att tänka på att skriva ett inbördes testament så att sambor ärver varandra.

Livsförsäkring

Sambor kan ta livsförsäkring och ha varandra som förmånstagare. Om man har barn från tidigare förhållande kan man betala del av arvet med försäkringsbeloppet vid dödsfall.

Bodelning mellan sambor

När sambor flyttar isär ska samboegendomen dvs. gemensam bostad och bohag fördelas genom bodelning. En av samborna måste begära det inom ett år från separationen. Efter att ett år har gått är det för sent och denna rätt går förlorad. Bodelning äger också rum vid dödsfall. Då har efterlevande sambo rätt att begära bodelning. Däremot har sambons arvingar inte rätt att begära bodelning. Man kan endast bodela när samboförhållandet upphör eller vid dödsfall. Man kan inte bodela under bestående samboförhållande.