Vårdnad om barn

Föräldrar från olika länder bor i Sverige. Kvinnan kommer ifrån Thailand och mannen ifrån Etiopien. Efter några år hamnar de i en separation och kvinnan är tvungen att lämna familjen och flytta tillbaka till sitt hemland. Vem får vårdnaden om barnet och har barnet rätt att träffa den som inte får vårdnaden? Vad händer om kvinnan flyttar ifrån Sverige med barnet till sitt hemland? Får barnet aldrig mer träffa sin pappa? Det finns lagar som gäller internationella rättsförhållanden på vissa områden. Man har också kommit överens mellan vissa stater för att reglera frågor på området. Länkar: www.ud.se www.barnkonventionen.se