Konsumenträtt

Kunden har inte alltid rätt. Men det finns många lagar som stärker konsumenternas rättigheter. Här nedan finns lagar som är viktiga för konsumenter.

Avtalsvillkorslagen

Det är förbjudet att använda avtalsvillkor som ensidigt gynnar säljaren på konsumentens bekostnad. Det kan till exempel gälla oskäliga villkor i köpe- och uthyrningskontrakt, eller i garantier och beställningssedlar.

Distans- och hemförsäljningslagen

Gäller när privatpersoner handlar via postorder, Internet, telefon eller vid andra distansköp. Även hemförsäljning ingår i denna lag, som bland annat reglerar vad säljaren ska informera om, hur kunden kan ångra köpet och hur lång tid han/hon har på sig. När konsument köper finansiella tjänster har konsumenten 30 dagars ångerrätt och om konsument köper vanliga varor och tjänster har han 14 dagar ångerrätt.

 E-handelslagen

Gäller handel via Internet och gäller både för näringsidkare och konsumenter. Lagen innehåller bland annat krav på att konsumenten ska få tillgång till avtalsvillkoren samt få information om de tekniska steg som måste vidtas för att ingå avtal.

Konsumentköplagen

Gäller när en privatperson köper en vara av en näringsidkare, exempelvis i en affär. I lagen finns bland annat konsumentens rättigheter när det är fel på varan och när leveransen blir försenad.

Konsumentkreditlagen

Ska garantera att konsumenten får veta vad det i praktiken kostar att handla på kredit, vid exempelvis banklån, avbetalningsköp eller kontokrediter. Olika former av krediter ska kunna jämföras med varandra – och med kontant betalning.

Konsumenttjänstlagen

Gäller när en privatperson låter en näringsidkare utföra ett arbete på något som han eller hon äger. T.ex  när du lagar bilen eller anlitar en hantverkare. Lagen är konsumentens skydd vid till exempel reparationer, som snickeri och målning i ditt hem, och vid förvaring, exempelvis om pälsen som lämnats in över sommaren blir stulen.

Lag om finansiell rådgivning till konsumenter

Lag om finansiell rådgivning till konsumenter reglerar hur företag ska göra när de ger dig råd om hur du ska placera dina pengar. Bland annat måste rådgivaren ha tillräcklig kompetens och alla råd du får ska dokumenteras.

Marknadsföringslagen

Reklamens påståenden och löften ska vara sanna, och säljaren ska kunna bevisa att de är det. Vilseledande och osaklig reklam kan förbjudas.

Paketreselagen

Enligt lagen ansvarar researrangören för att informationen i kataloger och broschyrer är tydlig och begriplig. Det ska finnas information om pris, resmål, transporter, inkvartering, måltider, resplan, betalningsvillkor med mera.

Resegarantilagen

Gäller paketresor eller transporter som sker tillsammans med paketresor. Lagen är till för att ge dig ett minimiskydd om din resa av någon anledning inte blir av, till exempel om reseföretaget har försatts i konkurs.

Force majeure ansvar

Prisinformationslagen

Ställer krav på att konsumenter ska få korrekt och tydlig prisinformation om produkter. Lagen är en så kallad ramlag, som kommer att fyllas ut och förtydligas med föreskrifter och överenskommelser med branschorganisationer.

Produktsäkerhetslagen

Ska skydda konsumenter från farliga varor och tjänster. Bara säkra varor och tjänster får säljas. Farliga varor och tjänster kan förbjudas av Konsumentverket. Mer information finns: www.konsumentverket.se,  www.arn.se