Arvsrätt

Arvsfrågor, arvskifte, bouppteckningar, boutredningsman, fri förfoganderätt, full äganderätt, laglott, särkullbarn, testamente, klander av testamente.

Testamente

Det är viktigt att skriva testamente. Det är speciellt viktigt för de par som har barn som inte är gemensamma och för sambor. Sambor ärver inte varandra. Om man inte skriver testamente kommer barnen att ärva alla tillgångar. Vill man inte att barnen ska ärva alla tillgångar kan man skriva ett testamente. I testamentet kan man bestämma vem som ska ärva och att exempelvis barnens arv blir deras enskilda egendom. Det är många som tänker eller säger: ”Jag ska göra det sen. Inte nu”. ”Sen” kan bli för sent. För att testamente ska gälla finns vissa formkrav. Arvingar enligt lag kan klandra ett testamente bl.a. om formkraven inte är uppfyllda.

Fri förfoganderätt, full äganderätt vad är det?

Man kan ärva något med full äganderätt. Det betyder att den som har ärvt kan i sin tur skriva ett testamente och testamentera bort den ärvda egendomen till någon annan. Har man inte speciellt angivit i testamentet ärver makar varandra med fri förfoganderätt. Det betyder att sedan makan/maken har dött ska egendomen tillfalla barnen. Vilket innebär att makan/maken inte får testamentera arvet vidare.

Laglott

Särkullbarn (barn som bara tillhör den ena parten) har alltid rätt att kräva ut sin laglott som är hälften av den avlidnas kvarlåtenskap. Detta gäller oavsett vad som står i testamentet.

Bouppteckning

Bouppteckning måste upprättas vid dödsfall om den avlidne har tillgångar. Det är viktigt att bouppteckningen upprättas på ett korrekt sätt med företeckning av alla tillgångar och skulder till rätt värde. Bouppteckningen ska registreras.

Boutredningsman

Arvingarna kanske inte kommer överens om upprättning av bouppteckningen. Eller det är ett stort dödsbo som dödsbodelägare inte har möjlighet att förvalta själva. Då finns det möjlighet att ansöka om boutredningsman till tingsrätten. Då slipper dödsbodelägarna förvalta dödsboet och i stället tar boutredningsmannen hand om det.

Arvskifte

Vid arvskifte fördelas dödsboets tillgångar till dödsbodelägarna.  Om den avlidne var gift gör man bodelning före arvskiftet. Här är det också viktigt med skattefrågor t.ex. i samband med att fastighet eller en bostadrätt har sålts. Dödsbodelägarna har ansvar för att betala in kapitalvinstskatten.