Samäganderätt

Det är när två eller flera äger tillsammans fastighet eller lös egendom. Det är inte så ovanligt att syskon äger ett sommarhus tillsammans. Då gäller lagen om samäganderätt. Det kan vara lämpligt att man skriver avtal om hur man ska förvalta och använda fastigheten. Det kan vara ganska komplicerat när många ägare finns och alla vill vara där på sommaren. Hur ska man gå till väga med detta?