Internationell rätt

Blandat äktenskap eller samboförhållande

Det är vanligt i dag att vi väljer en partner från ett annat land. Om det mot förmodan skulle uppstå problem i parrelationen kan det vara bra att tänka på följande.

  • Vad behöver man tänka på inför giftomål när man kommer ifrån olika länder? Vilka regler gäller när du skriver ett äktenskapsförord i Sverige?
  • Vilka regler ska gälla om en svensk man gifter sig med en rysk kvinna och de bosätter sig i England?
  • Kan ett domstolsbeslut i ett land verkställas i ett annat land där tillgångarna finns?

Utlandsflytt

Vilka regler gäller om familjen flyttar utomlands? Det är viktigt att skriva avtal så att det blir så som man hade tänkt sig om något händer.

Dödsfall

En fransman avlider i Sverige. Han efterlämnar tillgångar i Frankrike, USA och Thailand. Vilka lagar ska gälla? Vem ärver tillgångarna och kan man styra det i förväg vem som ska ärva? Vem hjälper dödsboet?

Vårdnad om barn

Föräldrar från olika länder bor i Sverige. Kvinnan kommer ifrån Thailand och mannen ifrån Etiopien. Efter några år hamnar de i en separation och kvinnan är tvungen att lämna familjen och flytta tillbaka till sitt hemland. Vem får vårdnaden om barnet och har barnet rätt att träffa den som inte får vårdnaden? Vad händer om kvinnan flyttar ifrån Sverige med barnet till sitt hemland? Får barnet aldrig mer träffa sin pappa? Det finns lagar som gäller internationella rättsförhållanden på vissa områden. Man har också kommit överens mellan vissa stater för att reglera frågor på området. Länkar: www.ud.se www.barnkonventionen.se