Köpekontrakt, gåvobrev, dold äganderätt, samäganderätt, fel i fastighet, undersökningsplikt, skattefrågor, lagfart, pant, fastighetsbildning

Köpekontrakt- gåvobrev

Det finns kanske en släktgård inom familjen. Änkan ser framför sig att barnen inte kan behålla släktgården själva efter att hon dör. Hon kanske går i tankar att ge gården som gåva till ett av barnen så den blir kvar inom familjen. Eller ska barnet köpa gården? Barnet kanske inte har råd. Det kan vara av intresse att man kan ge gåva med villkor. Det är väldigt viktigt att veta vilka konsekvenser handlingarna har innan man bestämmer hur man gör. Då är det bra med genomgång av en kunnig jurist på rättsområdet innan man fattar beslut i frågan.

Fel i fastighet

Har du köpt en fastighet  och det senare visar sig att det finns fukt -eller mögelskada? Du funderar om du kan kräva ersättning från säljaren och vet inte hur du ska gå till väga. Har du sålt en fastighet och köparen kräver ersättning av dig för att han anser att det finns fel i fastigheten som han inte upptäckte eller såg vid visning. Vid köp av fastighet har köparen en mycket stor undersökningsplikt. Det finns komplicerade regler på rättsområdet. I den allmänna delen av fastighetsrätten är det jordabalken som gäller. Inom den speciella fastighetsrätten är myndigheter inblandade och då gäller bl.a. fastighetsbildningslagen, när du exempelvis vill stycka av din tomt.

Samäganderätt

Det är när två eller flera äger tillsammans fastighet eller lös egendom. Det är inte så ovanligt att syskon äger ett sommarhus tillsammans. Då gäller lagen om samäganderätt. Det kan vara lämpligt att man skriver avtal om hur man ska förvalta och använda fastigheten. Det kan vara ganska komplicerat när många ägare finns och alla vill vara där på sommaren. Hur ska man gå till väga med detta?  

Skattefrågor, kapitalvinstskatt (reavinst)

Vad ska du betala i kapitalvinstskatt när du säljer din bostad? Vad är det för kostnad som du kan dra av vinsten. Kan du skjuta upp skatten?x