Dold fel i fastighet

Har du köpt en fastighet och det senare visar sig att det finns fukt -eller mögelskada? Du funderar om du kan kräva ersättning från säljaren och vet inte hur du ska gå till väga?

Har du sålt en fastighet och köparen kräver ersättning av dig för att han anser att det finns fel i fastigheten som han inte upptäckte eller såg vid visning.

Vid köp av fastighet har köparen en mycket stor undersökningsplikt. Det finns komplicerade regler på rättsområdet. I den allmänna delen av fastighetsrätten är det jordabalken som gäller. Inom den speciella fastighetsrätten är myndigheter inblandade och då gäller bl.a. fastighetsbildningslagen, när du exempelvis vill stycka av din tomt.

Vad är dold fel?

Felet ska ha funnits i fastigheten redan när den köptes. Det har inte gått att upptäcka ens vid noggrann besiktning. Det åligger köparen att utföra en besiktning vid köptillfället.

Vid köp av gamla fastigheter behöver man vara särskild försiktig. Det gäller både säljare och köpare.