Europadomstolen

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna skall ej förväxlas med Europeiska unionens domstol. ”Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter”

  • Rätt till en rättvis rättegång
  • Inget straff utan lag
  • Rätt till skydd för privat- och familjeliv
  • Yttrandefrihet

Europadomstolen, formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, har att bedöma oklarheter och tvister kring och påstådda brott mot den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna från 1950. Dock är domstolen ingen överinstans till nationella domstolar och myndigheter och kan därför inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol. 

En enskild medborgare kan ha klagomål på hur en nationell domstol eller myndighet hanterat ett ärende i strid med mänskliga rättigheter. Europadomstolen kan inte ändra en fällande dom, men får man rätt där blir staten prickad och det kan bli fråga om skadestånd. 

Europadomstolen består av en domare från varje nation som blivit medlem i Europarådet, vilka utses av den rådgivande församlingen i institutionen. Sätet finns i den franska staden Strasbourg. Länk till Europakonventionen: www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc