Arvsituation i olika länder

En särskild boutredningsman ska utses om en person inte hade hemvist i Sverige och om arvet ska handläggas i Sverige enligt svensk rätt och om den avlidens egendom ska avträdas till förvaltning av boutredningsman. Denna boutredningsman får inte vara delägare i dödsboet utan helt oberoende.

Gällande arv då kan det vara så att boutredningsman ska utses enligt svensk rätt men i övrigt ska utländsk rätt i övrigt tillämpas på arvet.